O Nas


Pracownia projektowa R.S. STUDIO" RAFAŁ SCHMIDT działa na rynku od 1999 roku. Specjalizuje się przede wszystkim w projektowaniu urbanistycznym oraz architektonicznym. Realizujemy również zamówienia z zakresu projektowania terenów zielonych. Pracownia zatrudnia lub stale współpracuje z kilkunastoma specjalistami z wielu dziedzin m.in. planowania przestrzennego, ochrony środowiska, wyceny nieruchomości, budownictwa itd.


Rafał Schmidt - architekt, urbanista - właściciel pracowni absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej na kierunku Architektura i Urbanistyka, absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie w zakresie wyceny nieruchomości, uprawniony do projektowania w planowaniu przestrzennym, członek Zachodniej Izby Urbanistów (wpis nr Z-299)

Monika Korzeniowska - asystent projektanta

Mariusz Rinke - specjalista ds. środowiska biegły z zakresu sporządzania prognoz i ocen wpływu na środowisko,

Aleksandra Krawczyk - asystent projektanta absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej na kierunku Gospodarka Przestrzenna, absolwentka Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ochrona Środowiska,

Michał Dąbrowski - architekt absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej na kierunku Architektura i Urbanistyka, uprawniony do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów (wpis nr DS - 0949)

Iwona Schmidt - obsługa ekonomiczna firmy absolwentka Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Marta Kwaśny - konstruktor absolwentka Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej na kierunku Konstrukcje Budowlane, uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (wpis nr 76/DOŚ/03)

Jarosław Kwaśny - konstruktor absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej na kierunku Konstrukcje Budowlane.